0
Twój koszyk

Dlaczego powinniśmy segregować odpady?

Każdego dnia każdy z nas generuje odpady. Jest to problem globalny, cywilizacyjny, związany z coraz wyższym poziomem konsumpcjonizmu.
Jak zacząć segregować odpady? Sprawa jest prosta.

 1. Jeśli nie musimy, nie generujmy odpadów – stosujmy filozofię less waste, ograniczając ilość produkowanych odpadów.
 2. Gdy nie możemy wyeliminować niektórych źródeł powstawania odpadów, to chociaż postępujmy z nimi odpowiedzialnie. Czyli to, co ma szansę na ponowne przetworzenie, można segregować odpady, aby można było to poddać RECYKLINGOWI. Segregacja to selekcja odpadów prowadzona w miejscu gospodarstwa domowego.
gary chan YzSZN3qvHeo unsplash

Dlaczego segregacja jest tak ważna w dzisiejszym świecie?

Segregacja śmieci ma wpływ na środowisko – cały proces poprawnej gospodarki odpadami oznacza poprawę jakości powietrza, gleby i wody – czyli środowiska, w którym na co dzień funkcjonujemy. Budujemy też lepszy świat dla naszych dzieci, i dalszych pokoleń.

Dlatego też w 2013 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej wprowadzono nowy system gospodarki odpadami, którego głównym celem jest zmniejszenie ilości trafiających na wysypiska odpadów. Dlaczego warto segregować odpady?

 1. Odpady posegregowane umożliwiają przetworzenie ich w procesie recyklingu, i ponowne wykorzystanie jako nowego produktu. Wykorzystanie surowców wtórnych to zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, ale i zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych.
 2. Segregowanie śmieci przynosi oszczędności – wyższe koszty wywozu odpadów ponoszą osoby, które nie zadeklarowały, że będą segregować odpady.
 3. Podczas procesu odnowy surowców, zużywa się mniej energii niż do wyprodukowania nowego produktu.  Zmniejsza to koszty produkcji oraz powoduje oszczędność energii.
 4. Odpady posegregowane to mniejsza ilość odpadów komunalnych, trafiających na wysypiska. Segregacja redukuje zatem ilość składowanych, rozkładających się setki i tysiące lat odpadów.
 5. Dzięki segregacji i recyklingowi papieru, chronimy tereny zielone przed wycinką drzew, ratując rośliny i zamieszkujące w nich zwierzęta. Chronimy także naszą atmosferę i klimat planety. Aby uratować jedno drzewo, wystarczy niecałe 60 kg makulatury.
 6. Segregacja odpadów to zmniejszenie ilości przedostających się do atmosfery szkodliwych gazów cieplarnianych.
 7. Dzięki osobnym miejscom na niebezpieczne i szkodliwe odpady, nie lądują one na wysypiskach i nie dostają się do gleby (a następnie do wód i powietrza).
 8. Puszki można ponownie przetworzyć nieskończoną ilość razy – o ile trafią do recyklingu. 
 9. Segregując, dajesz dobry przykład innym obywatelom – im więcej nas będzie, tym czystsze powietrze, woda i cała planeta, i tym lepsza jakość naszego życia.
jordan beltran AxdlcxaModc unsplash

Co się dzieje, gdy nie segregujesz śmieci?

 • Tona papieru wymaga ścięcia kilkunastu drzew, oraz wykorzystania prawie 450 tysięcy litrów wody.
 • Przy odbiorze śmieci wciąż większość stanowią śmieci zmieszane, niesegregowane. Na szczęście z roku na rok odbieranych jest coraz więcej posegregowanych odpadów. 
 • Ok. 7% składowisk śmieci w Polsce to wysypiska dzikie, nienadzorowane, które stanowią nie tylko zmorę pod względem zapachu czy estetyki, ale niestety również pod względem środowiska. Nie są one w żaden sposób nadzorowane ani chronione. Polska wydaje 16 mln złotych rocznie na oczyszczanie ze śmieci samych lasów.
 • Przeciętny Europejczyk tworzy prawie 500 kg odpadów komunalnych rocznie.
 • Szacuje się, że już w 2050 roku w morzach i oceanach, w przeliczeniu na masę, znajdować się będzie więcej plastiku, niż ryb. Wiele stworzeń wodnych nie rozróżnia plastiku od pożywienia, i umierają, ponieważ nie są w stanie go strawić.
 • Zaledwie jeden słoik po dżemie rocznie, wyrzucony przez każdego Polaka, da łącznie 10 tysięcy ton szkła na wysypisku śmieci.
 • Chusteczka higieniczna czy też zadrukowany bilet lub paragon rozkładają się ok. 3 – 4 miesiące. 
 • Aluminium rozkłada się nawet 100 lat, a styropianowa tacka na jedzenie – 500 lat.
 • Statystyczny Polak zużywa rocznie ponad 60 kilogramów papieru. Z tego tylko ⅓ trafia do recyklingu.
 • Zaledwie 1 gram srebra z baterii alkalicznej jest w stanie skazić 1m3 ziemi.

Zaobserwuj nas na Instagramie i bądź na bieżąco!

Dodaj komentarz